Nais mo bang basahin ang gawa na ito sa wikang ingles?

Gawing i-toggle lang ang button na nakikita.

News

News > October 2019 > Call For Contributors

News

Call For Contributors

Bukás na ang aplikasyon para sa ika-25 na Ateneo HEIGHTS Writers Workshop

Heights Ateneo

Tumatanggap na ang HEIGHTS ng mga aplikasyon para sa ika-25 na Ateneo HEIGHTS Writers Workshop (AHWW) na gaganapin mula ika-1 hanggang ika-3 ng Pebrero, 2020. Binibigyan ng pagkakataon ng taunang palihang ito ang sampung mapipiling mga manunulat upang mahubog pa ang kanilang malikhaing potensyal sa pamamagitan ng talakayan kasama ang mga tanyag na manunulat ng tula, piksyon, sanaysay, at dula sa pampanitikang komunidad ng Pilipinas. Nilalayon ng palihang ito na gabayan at palaguin ang mga batang talento sa pamamagitan ng paglinang sa kanilang pagsusulat. Pagkatapos ng mismong palihan ay ilalathala ang isang chapbook para ipagbunyi ang paglago ng pagsulat ng sampung fellows.Bukás ang palihang ito sa mga kasalukuyang estudyante ng Paraalang Loyola. Ang mga interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng email kung saan nakalakip ang .zip file na may ngalang, "Surname_AHWW" na naglalaman ng mga sumusunod:

 • Isang portfolio ng kahit alin sa mga sumusunod (paalala na ang bawat aplikante ay maaring pumili ng isang genre lamang):

  • Tula: 3-5 na tula

  • Piksyon: 2 maikling kuwento

  • 'Di-Piksyon: 2 sanaysay

  • Dula: 2 dula na may isang yugto, o mga sipi mula sa mas mahabang dula

 • Isang 1-2 pahina na Pambungad na Sanaysay na tumutugon sa mga sumusunod na katanungan:

  • Ipaliwanag ang

   conceptual project

   ng iyong portfolio.

   • Ano ang nais mong sabihin sa mga sinulat mo?

   • Bakit ka nagsusulat? Ano ang mga karaniwang tema sa mga sinusulat mo?

   • Kailan at paano ka nagsimulang magsulat?

   • Bakit ka patuloy na nagsusulat?

  • Anong direksyon ang nais mong tahakin sa pagsusulat mo?

   • Ano ang inaasahan mong matutunan sa palihan?

 • Isang .pdf file na naglalaman ng:

  • Buong Pangalan:

  • Palayaw:

  • Taon at Kurso:

  • Mobile Number:

  • Genre:

Tumatanggap kami ng mga akda sa Ingles at Filipino. Bawat akda ay hindi dapat lalagpas sa 5000 na salita at dapat nasa parehong .docx at .pdf na pagsasaayos. Ipadala ang lahat ng ito sa heights.ateneo.org@gmail.com nang may subject title na "AHWW25 - Application." Ang huling araw ng pagpapasa ng mga aplikasyon ay sa 11:59 n.g., ika-24 ng Nobyembre, 2019. Para sa mga katanungan, maaaring makipag-ugnayan kay Mikaela Regis sa heights.ateneo.org@gmail.com o magpadala ng mensahe sa HEIGHTS Facebook Page.

Nais mo bang basahin ang gawa na ito sa wikang ingles?

Gawing i-toggle lang ang button na nakikita.

Explore Other News

Call for Contributions: Submission Guidelines

HEIGHTS | March 21, 2020

The submission guidelines for Seniors Folio

Read more >>

Panawagan ng mga akda para sa Unang Regular na Folio ng A.Y. 2019-2020

Heights Ateneo | August 23, 2019

Binubuksan ng HEIGHTS ang panawagan para sa mga akdang pumapatungkol sa lupa at/o karagatan, kasabay ng kung paano nito binabago ang mga paniniwala, kaugalian, at batas na sinusunod ng tao.

Read more >>