Nais mo bang basahin ang gawa na ito sa wikang ingles?

Gawing i-toggle lang ang button na nakikita.

News

News > March 2020 > Call for Contributions

News

Call for Contributions

Panawagan para sa mga akda

Call for Contributions: Submission Guidelines

HEIGHTS

Nakalakip dito ang mga palatuntunan para sa pagpasa:

IMPORMASYON

Kailangang magpasa ng lahat ng manunulat at manlilikha ng ng isang .DOCX file na naglalaman ng sumusunod na impormasyon:

 • Pangalan

 • Taon at Kurso / Kurso at Taon ng Pagtatapos / Kagarawan / Opisina

 • Contact Number

 • Bio-note

Ipasa ang mga akda sa:

 • heights.english@gmail.com (English)

 • heights.filipino@gmail.com (Filipino)

 • heights.ls@obf.ateneo.edu (Art)

MGA AKDA SA INGLES AT FILIPINO

Para sa bawat Panawagan para sa mga akda, maaari lamang magpasa ang bawat manunulat ng hindi lalagpas sa sampung (10) akda mula sa iba’t ibang uri ng panitikan. Sa bawat akda, kinakailangang magpasa ng dalawang(2) kopya: isa sa .DOCX format at isa sa .PDF format.

SINING-BISWAL

Para sa bawat Panawagan para sa mga akda, maaari lamang magpasa ang bawat manlilikha ng hindi lalagpas sa sampung (10) akda at hindi lalagpas sa dalawang (2) serye. Sabihin sa pangalan ng file kung indibidwal o bahagi ng isang serye ang mga ipapasa. Kinakailangan ding may resolusyon na 300 dpi ang mga ito.

 • Ilakip ang lahat ng mga akda bilang isang image file.

 • Tinatanggap ang mga files na may  .JPEG / .PNG / .IMG extensions.

 • Tinatanggap ang mga reel o screenshot ng mga .GIF at iba pang video file.

 • Hindi tatanggapin ang Photoshop at Illustrator files.

 • Mangyaring tandaan na maaaring tanggapin ng palathala ang piling bahagi lamang ng mga serye.

Para sa bawat akda, ilagay sa pangalan ng file ang pamagat, medium, at sukat nito.

Mga Tala ukol sa Proseso ng Manlilikha: Inaanyayahan ang mga manlilikha na magpasa ng paliwanag kasabay ng kanilang nilikha, ukol sa kanilang malikhaing proseso, mga konsepto at balangkas na ginamit, at iba pang mga detalye na maaaring makatulong sa proseso ng deliberasyon. Gagawin ito sa isang sanaysay na hindi lalagpas sa 250 na salita, at ilalakip bilang isang .DOCX file. Hindi ito ilalathala sa folio. 

#SubmitToHeights

Nais mo bang basahin ang gawa na ito sa wikang ingles?

Gawing i-toggle lang ang button na nakikita.

Explore Other News

Bukás na ang aplikasyon para sa ika-25 na Ateneo HEIGHTS Writers Workshop

Heights Ateneo | October 14, 2019

Tumatanggap na ang HEIGHTS ng mga aplikasyon para sa ika-25 na Ateneo HEIGHTS Writers Workshop (AHWW). Ang huling araw ng pagpapasa ng mga aplikasyon ay sa 11:59 n.g., ika-24 ng Nobyembre, 2019.

Read more >>

Panawagan ng mga akda para sa Unang Regular na Folio ng A.Y. 2019-2020

Heights Ateneo | August 23, 2019

Binubuksan ng HEIGHTS ang panawagan para sa mga akdang pumapatungkol sa lupa at/o karagatan, kasabay ng kung paano nito binabago ang mga paniniwala, kaugalian, at batas na sinusunod ng tao.

Read more >>